Rådhuset

Gjøvik Rådhus er under total rehabilitering

og forventes å stå ferdig 1 kvartal 2019.